CRing – MilkTrade

VODENJE ODKUPA MLEKA IN EVIDENC

 

Program nudi vodenje odkupa mleka po vseh kriterijih in povezavah do mlekarn. Primeren je za Zadruge ali druga podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom mleka, nadaljnjo prodajo ali uporabo v lastni proizvodnji.

 

PROGRAM ODKUP MLEKA omogoča uporabniku:

-evidentiranje odkupa mleka po posameznih mesecih;

-samostojno  vzdrževanje in spreminjanje podatkov za izračun vrednosti odkupa mleka;

-izdelavo obračuna mleka;

-vključitev raznih odtegljajev in  dodatkov  v obračun;

-izpis obračunskih listov odkupa za proizvajalce in druge delovne dokumentacije;

-prenos izplačilnih zneskov za mleko na transakcijske račune;

-pridobivanje informacij v zvezi z odkupom mleka za razne nivoje (firma, zadružne enote, zbiralnice).

Odkup mleka

 

Vaša CRing Informatika

 

Potrdite

 

 

Več o varovanju vaših osebnih podatkov na Strani Varstvo osebnih podatkov