CRing – AnimalProduction

VODENJE KLAVNICE IN ODKUPA ŽIVINE

 

Program obsega celovito vodenje zakolnih evidenc, odkupa živali in  ostalih evidenc. Program je zelo primeren za Zadruge, ki odkupujejo živali od kmetov in imajo lastno klavnico oz. za vsa podjetja, ki poslujejo na podoben način.

Program obsega šifrante

a) Živali
b) Kupci
c) Blagovne skupine
d) Dobavitelji/Rejci
e) Prevozniki
f) Pošte
g) Skladišče
h) Operaterji
i) Plačilni razredi
j) Potniki
k) Države

Klavnica in odkup živine1

Omogoča kreiranje sledečih dokumentov:

a) Zakol
b) Odkup
c) Peta četrt
d) Razsek
e) Dokup
f) Predelava
g) Temeljnice
h) Tokovi

lavnica in odkup živine2

In analize po različnih kriterijih:

lavnica in odkup živine4

Izpisi:

Zakol
Prepis zakolnega zapisnika
Izpis zakola na dan
Izpis zakola po dobavitelju
Prepis odkupa
Prepis fakture za kupca
Izpis odkupa po dobaviteljih
Izpis odkupa po kupcih
Izpis dnevnika po dobaviteljih
Izpis dnevnika po kupcih
Odkup
Izpis pavšalnega obračuna

Peta četrt

Prepis pete četrti
Prepis dobavnice
Prodaja
Prepis dobavnice
Analize
Prodaja po kupcih
Prodaja artiklov po kupcih

Prodaja po potniku
Prodaja po potniku realizacija
Prodaja primerjave za potnika
Prodaja pogodb
Prodaja po blagovnih skupinah

 

Vaša CRing Informatika

 

Potrdite

 

 

Več o varovanju vaših osebnih podatkov na Strani Varstvo osebnih podatkov