CRing – BeerProduction – vodenje Pivovarne – proizvodnja in prodaja

PROGRAMSKI PAKET ZA VODENJE PIVOVARNE – PROIZVODNJA IN PRODAJA

Programski paket sestavljata dva modula:

Modul Proizvodnja

 • Nabava
 • Delovni Nalogi
 • Izdaja računov po različnih vrstah prodaje
 • Davčna blagajna
 • Šifranti vseh področij
 • Nastavitev prodajnih cen, rabatov, plačilnih pogojev kupcev splošno, po blagovnih skupinah, po artiklih
 • Izpisi dokumentov, Izpisi za analizo poslovanja iz vseh področij
 • E računi
 • Uporaba evidenčna ali finančna embalaže
 • Možnost zbirnega fakturiranja dobavnic – ločitev po blagovnih skupinah
 • Popis blaga

 

Modul Pivovarna

 • Nabava surovin z dodatnimi podatki za pivovarno
 • Delovni nalogi z uporabo fermentorjev za varjenje piva
 • Uporaba normativov za varjenje piva
 • Pakirnica – kreiranje prodajnih artiklov s praznjenjem fermentorjev
 • Popolna, natančna sledljivost od surovine do prodajnega artikla
 • Trošarinska evidence alkohola
 • Izpis za analizo poslovanja, izpis za sledljivost
 • Popis blaga po LOTih

 

Ogled videa za program vodenje Pivovarne