CRING – IS eZADRUGA

Napredni brezpapirni informacijski sistem IS eZadruga:

 • PosTrade (vodenje vseh tipov trgovin)
 • PosTrade – prodaja na terenu z elektronskim podpisovanjem dobavnic
 • PosTrade – internetna trgovina v povezavi z osnovno bazo podatkov
 • PosRestaurant (Gostinsko poslovanje)
 • PosCentral (Centralno poslovanje in vodenje trgovine)
 • Odkup živine + kooperacija
 • Klavnica
 • Predelava – vodenje proizvodnje v povezavi z avtomatiko tehtanja in RIP izmenjavo podatkov
 • Odkup mleka
 • Odkup zelenjave
 • Odkup grozdja
 • Odkup oglja
 • Odkup koruze + sušenje koruze
 • Žaganje lesa
 • Obiranje nasadov (avtomatika tehtanja, evidenc obiranja in logistike)
 • Tranzitno poslovanje
 • Interne KZ plačilne kartice
 • Računovodstvo PANTHEON (blagajna, potni nalogi, knjiga prejetih in izdanih računov, plačilni promet, obračun ddv, saldakonti dobavitelji-kupci, povezave glavna knjiga, kadrovska evidenca, plače, osnovna sredstva, analize poslovanja)
 • Avtomatska povezava vseh navedenih programskih rešitev z računovodstvom Pantheon
 • Elektronsko poslovanje CrtDocTools z avtomatiko likvidature
 • Brezpapirno poslovanje EBA z avtomatiko povezave z navedenimi programskimi rešitvami

 

CRING prednosti IS eZadruga:

 1. CRING računalniška strojna oprema (svetovanje, dobave, instalacije in vzdrževanje)
 2. CRING napredno trostopenjsko arhiviranje podatkov
 3. CRING je edini ponudnik računalniških programov in opreme, ki lahko podjetjem, ki imajo v okviru svojega poslovanja tudi Mercator franšizne poslovalnice, ponudimo kompletno programsko opremo za celotno podjetje, kar pri implementaciji pomeni manj usklajevanj med računalniškimi podjetji, predvsem v smislu izvedbe avtomatike povezav med programi in brezpapirnim poslovanjem in na dolgi rok lažje in cenejše vzdrževanje avtomatike povezav.
 4. CRING je edini ponudnik, ki ima v okviru CRD brezpapirnega poslovanja aplicirano rešitev avtomatske likvidacije dokumentov in povezavo z ročno likvidacijo v primeru specifičnih dokumentov. Ta aktivnost predstavlja za podjetje ogromno dela v primeru, da ni avtomatike.
 5. CRING podpira programske rešitve v povezavi s programskimi rešitvami sistema EBA  
 6. CRING ima v okviru programa za poslovalnice PosTrade razvite naslednje napredne rešitve:
  • Programski modul PONUDBE (avtomatika aktivnega spremljanja oz. enkratnega vnosa podatkov ponudb, naročil do kupcev, are, avansov, delnega plačila, dobavnice, reklamacije, do končnega računa)
  • Možnost avtomatskega naročanja blaga v poslovalnicah (algoritem naročanja deluje na principu zgodovine prodaje z upoštevanjem sezonske prodaje)
  • CRING komercialni pregledi podatkov preko vrtilnih tabel
  • CRING optimizacija zalog blaga
  • Avtomatska povezava blagajne s POS terminali (sistem Bankard ali Six payment)
  • Blagajna – avtomatika povezave vgradne pultne tehtnice s programom (CRING uradni certifikat urada RS za meroslovje)
  • CRING elektronsko podpisovanje dobavnic v poslovalnicah
  • Avtomatska izmenjava podatkov med podjetji v okviru RIP sistema Panteon Group in sicer tako na nivoju kupcev kot tudi na nivoju dobaviteljev
  • CRING Android čitalci s funkcionalnostmi cenika, inventure, naročil blaga, priprava poličnikov,…
  • Elektronsko poslovanje preko ZZI
  • Možnost uporabe lastnih KZ plačilnih kartic

    7. Vsebinsko svetovanje organizacije poslovanja

    8. Računovodstvo PANTHEON – DATALAB prednosti:

  • Avtomatski uvoz bančnih izpiskov in kartičnih izpiskov
  • Avtomatski izvoz plačilnih nalogov (več načinov združevanja ali paketi množičnih plačil)
  • Avtomatika prenosa delovnega časa iz Kadrisa v Pantheon plače
  • Prenos novosti in zakonskih sprememb avtomatsko iz Datalabovega strežnika
  • Natančno določene avtorizacije uporabnikov programa
  • OLAP poročila in analize

   9. Računovodstvo – CRING možnost vsebinskega svetovanja